Centrum voor Natuurgeneeskunde en Educatie

De Stichting CNE (Centrum voor Natuurgeneeskunde en Educatie) verzorgt voor verschillende doelgroepen scholing op maat. In de afgelopen 25 jaar is wereldwijd een nieuwe ontwikkeling op het gebied van de gezondheidszorg zichtbaar. Steeds vaker ziet men reguliere en niet-reguliere geneeskundigen samenwerken. Het accent ligt vooral op wederzijdse aanvulling en verrijking van de geboden zorg. Belangrijke aspecten zijn o.a. preventie en het bevorderen van welbevinden. Onderzoek binnen deze Integrale of Complementaire Gezondheidszorg vormt een boeiende uitdaging. Onderzoek is ook de basis van verantwoord handelen. Het CNE is vanaf 1985 actief betrokken bij het inhoud en vorm geven van dit nieuwe domein.
De opleidingen c.q. projecten van het CNE weerspiegelen de visie en filosofie van de organisatie. Nieuwe ontwikkelingen, innovatieve denkers, pioniers zijn hier karakteristieke en uitwisselbare concepten. De uiteindelijke inhoud en vorm van de training c.q. opleiding wordt in samenspraak met de opdrachtgever bepaald. Dit proces kent verschillende fasen waarbij ook de inbreng van de opdrachtgever essentieel is. Uiteindelijk ontstaat een scholingsprogramma waarin wensen en behoeften van de opdrachtgever centraal staan.

Het CNE is gespecialiseerd in opleidingen ten behoeve van de reguliere en de complementaire gezondheidszorg. In het kader van bij- en nascholingen worden werkers in de gezondheidszorg geschoold in opdracht van beroepsverenigingen en zorgorganisaties. De stichting CNE verzorgde o.a. incompany trainingen voor medewerkers in de thuiszorg en reguliere zorgcentra. Enkele onderdelen van het scholingsaanbod van het CNE zijn:

  • Aanvullende zorgvormen voor intra- en extramurale instellingen
  • Namikoshi Shiatsutherapie
  • Scholing voor natuurwinkels, drogisten, apothekersassistenten in onderdelen als fytotherapie, homeopathie en gezonde voeding
  • Het werken met aromatische oliën
  • Introductiecursussen en workshops op het terrein van zelfzorg (EHBO) met natuurlijke geneeswijzen.

Neemt u eens een kijkje in onze portfolio voor een overzicht van de reeds verzorgde projecten.