Portfolio - Medische Natuurgeneeskundige Kernopleiding (HBO)
Vanaf 1990 tot 2001 werden 4 groepen studenten afgeleverd die een (applicatie) opleiding (hbo-niveau) volgden van 3 jaar. Dit nadat zij een eerdere natuurgeneeskundige specialisatie van gemiddeld 3 jaar hadden afgerond. Deze opleiding was nodig om bij de NWP beroepsgroep geregistreerd te worden (NWP=Nederlandse Werkgroep voor Praktizijns in de natuurlijke geneeskunst).

Dit programma omvat o.a.: de medische basisvakken: anatomie, fysiologie, pathologie, fysische diagnostiek en farmacologie. Verder achtergrond en kennis van de natuurgeneeskundige filosofie en uitgangspunten. Ondersteunende vakken als o.a. ethiek, gezondheidsrecht, wetenschap en methodologie van het natuurgeneeskundig domein, zijn eveneens onderdeel van het MKO-programma.<< Terug naar portfolio