Portfolio - Zorgcentrum Johanneshove te Laren
Unieke cursus op maat over verantwoorde zelfzorg met natuurlijke geneesmiddelen in het zorgcentrum Johanneshove te Laren.


Johanneshove te Laren is een zorgcentrum waar aan ouderen een optimale mogelijkheid wordt gegeven om zelfstandig te functioneren. Uit de zorgvisie van Johanneshove blijkt de duidelijke keuze voor het werken vanuit een holistische, emancipatorische visie. De bewoner wordt gezien als een psychosomatische eenheid en heeft een actieve rol in het zorgproces. In deze organisatie gaat de zelfzorg en de mantelzorg vooraf aan de zorg door beroepskrachten. De te geven zorg is altijd een aanvulling op wat de bewoner zelf kan en wil doen. Analoog aan maatschappelijke ontwikkelingen waarbij een toegenomen belangstelling van de consument voor zelfzorg met natuurlijke geneesmiddelen te constateren is, zag men ook bij bewoners binnen Johanneshove het gebruik van deze zelfzorgmiddelen. Vanuit deze signalering werd door de verzorging te kennen gegeven behoefte te hebben aan kennis op het gebied van zelfmedicatie met deze middelen.

Het beoogde doel was tweeledig. Enerzijds om deze specifieke kennis in de dagelijkse zorg te kunnen integreren en anderzijds met de bedoeling verantwoorde zelfmedicatie bij de bewoner te kunnen bewerkstelligen en indien nodig te optimaliseren. Daartoe werd in samenwerking met de Stichting CNE en Johanneshove een bijscholingsprogramma op maat ontwikkeld met de bedoeling aan deze vraag te voldoen. Gesprekken hiervoor vonden plaats in de tweede helft van het jaar 1997.

Vooraf gaand aan de scholing werd in Maart 1998 informatie over het project gegeven aan alle huisartsen in de regio. Naast de verzorgenden stond de training in principe open voor alle personeelsleden. Voor zover bekend was Johanneshove het eerste zorgcentrum in Nederland dat met een dergelijk uniek scholingsplan zowel aan de wensen van zijn bewoners als die van het personeel tegemoet kwam. Zowel de directeur de heer Paul Overkamp als de zorgmanager mevrouw Olga Richter, hebben vanaf de start van het project hun volledige medewerking en support verleend. Aan de hand van inspirerende gesprekken werd in de voorbereidingsfase in samenwerking met het CNE vorm gegeven aan het uiteindelijk scholingsprogramma.


<< Terug naar portfolio