Portfolio - Training Complem. Zorgspecialist binnen Maatzorg
Op 14 Maart begon een bijzonder CNE- scholingsprogramma binnen Maatzorg, de maatschappelijke zorgorganisatie in regio Delft, Westland en Oostland. De training "Complementaire zorg op Maat", heeft als doel verpleegkundigen en verzorgenden op te leiden tot "specialist complementaire zorg" binnen Maatzorg. Deze training vormt een onderdeel van een veel groter trainingsproject. Hierbij worden diverse verpleegkundigen en verzorgenden opgeleid tot "specialist" op uiteenlopende gebieden. Deze specialisatiegebieden betreffen: wondverzorging en zwachtelen; reuma; oncologie; incontinentie; psychogeriatrie en tillen en sinds kort de specialisatie complementaire zorg.

Bij de opzet van de training tot specialist complementaire zorg wordt rekening gehouden met de recente invoer van het verpleegmodel van Gordon. Wat betreft verpleegkundige diagnostiek zullen de gezondheidspatronen van Gordon het uitgangspunt zijn voor het aanbieden van complementaire zorginterventies. Tijdens de training wordt al toegewerkt naar integratie van deze nieuwe zorgvorm binnen Maatzorg. Deze maatschappelijke zorgorganisatie in regio Delft, Westland en Oostland vervult een voortrekkersfunctie in het aanbieden van aanvullende zorgvormen. Via een gedegen scholingstraject worden zorgverleners opgeleid voor hun functie ten behoeve van voorlichting, verwijzing en coöt;rdinatie van deze zorg aan de cliënten. Maatschappelijke ontwikkelingen laten immers zien dat deze nieuwe zorgvormen niet meer weg te denken zijn uit de Nederlandse Gezondheidszorg. Voor zover bekend is Maatzorg de enige Thuiszorgorganisatie die via een gefaseerde, structurele en praktische aanpak een belangrijk aandeel levert aan de ontwikkeling van deze vorm van zorg.

Bij nieuwe ontwikkelingen zijn er altijd mensen die achter een visie staan en daardoor inspireren. De ene is Peter Hermans beleidsmedewerker van Maatzorg binnen de bedrijfseenheid Thuiszorg. De andere persoon is Karin Beukers. Zij kreeg de mogelijkheid en de support van de heer Hermans en de organisatie Maatzorg om ter afronding van haar studie complementaire zorg een doorbraakproject te realiseren. Dit resulteerde uiteindelijk in het project aanvullende zorgvormen. Het in Maart gestarte trainingstraject is de weerslag van een organisatie met visie, maatschappelijke betrokkenheid en moed. Dat laatste is daar waar het gaat om veranderingen altijd een vereiste. Aanvullende zorgvormen zijn een veel besproken nieuw fenomeen in de zorg. Vanuit onderzoek en maatschappelijke vraag blijken zij aanvullend en verrijkend te kunnen werken binnen de Gezondheidszorg. Dit zowel intra- als extramuraal. Een doordachte en stapsgewijze structurele invoering, gecombineerd met een methodische aanpak en regelmatige evaluatiemomenten, maken het (leer-) proces kwalitatief en daardoor inzichtelijk. Naar mijn mening is dit het unieke en vernieuwende van wat Maatzorg biedt!

Drs. Astrid P. Noorden
Directeur Stichting CNE (Centrum voor Natuurgeneeskunde en Educatie)
April 2002.


<< Terug naar portfolio